Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Biuro Obsługi Jednostek Samorządowych w Nowej Dębie

Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W dniu 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO") oraz art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Obsługi Jednostek Samorządowych w Nowej Dębie, reprezentowane przez Dyrektora Biura Obsługi Jednostek Samorządowych w Nowej Dębie, adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, nr tel. : +48 15 846 22 56, adres e-mail: bojs@nowadeba.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Krystynę Kłosowską-Szałaj, adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, nr tel.: +48 15 846 26 71, adres e-mail: iod@nowadeba.pl.

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Biurze Obsługi Jednostek Samorządowych w Nowej Dębie;

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Biura Obsługi Jednostek Samorządowych w Nowej Dębie;

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie podpisanych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Biuro Obsługi Jednostek Samorządowych w Nowej Dębie.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:

a) dostępu do treści danych osobowych,

b) sprostowania danych osobowych,

c) usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, e) przenoszenia danych do innego administratora,

f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

g) cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody,

h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, zaś jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Załączniki:

Informacje

Liczba wyświetleń: 339
Utworzono dnia: 20.05.2021

Historia publikacji

  • 20.05.2021 10:30, Administrator
    Edycja strony: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  • 20.05.2021 10:29, Administrator
    Dodanie załącznika: Klauzula_informacyjna_o_przetwarzaniu_danych_osobowych
  • 20.05.2021 10:27, Administrator
    Dodanie strony: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych